Азот (N2)

СОЛ произведува и продава азот со различна средна чистота, во зависност од употребата и барањата на клиентите.

Контактирајте не за да го откриете најдоброто решение за Вас.

Име на производот Чистота
 
Компримиран азот ≥ 99.9999% (6.0)
Компримиран азот за прехрамбена индустрија E941   99.996% (4.6)
компримиран азот за ласер  ≥ 99.996% (4.6)
Течен азот ≥ 99.996% (4.8)

Стандардни мешавини

Мешавина азот – јаглерод диоксид  

Од ppb до

99.996%

Мешавина азот – аргон 
Мешавина азот - хелиум  
Мешавина - водород 
Мешавина азот - кислород

Повеќенаменски стандардни мешавини  

Мешавина азот – хелиум – јаглерод диоксид 

Од ppb до

99.996%

Мешавина азот – хелиум - аргон
 

Специјални мешавини

На Ваше барање, СОЛ може да обезбеди специјални мешавини со различна содржина на азот. Контактирајте не за мешавината која Вам Ви е потребна!

Од ppb до

99.9999%

Податоци за безбедност

Технологии
Услуги
Сектори на употреба
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на