Производство на метали

Производство на челик (од сирово железо – висока печка)

Со апликациите и технологиите кои ги разви СОЛ за овој сектор и гасовите и услугите кои ги нуди се овозможува зголемување на квалитетот на вашите производи, зголемување на ефикасноста на вашиот производствен процес истовремено ограничувајќи го нивното влијание врз животната средина.

Производство на челик (од сирово железо – висока печка)
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на