Обработка на метали

Ладење, криогенско намалување во обем

За да се зголемат одредени механички својства и димензионалната стабилност на некои одредени челици кои се карактеризираат со тоа што кривата на крајот на мартензитна трансформацијата е под собна температура, препорачливо е да се изведе дополнителна термичка обработка со криогенски гас (на температура под -120°C) за да се постигне целосна трансформација на преостанатиот аустенит. Овој третман може да се изврши користејќи криогенски ормани паралелно со криогенски производи (течен азот или течен јаглерод диоксид), дистрибутивни постројки со вакуумски водови погодни за пренос на гас во течна форма од криогенските ормани. СОЛ, исто така, нуди специјализирани консултантски услуги за осмислување на процесот, старт-ап оптимизација.

Криогенскиот гас се користи и за да се овозможи принудно спојување на две механички компоненти со ладење на компонентата која има улога на спојка, процес наречен криогенско намалување во обем,или со загревање на компонентата која има улога на куќиште. СОЛ обезбедува постројка од типот “клуч на рака“ за криогенско намалување во обем, што се состои од чување криогенски гас (азот или јаглерод диоксид), дистрибутивна постројка, контрола на безбедноста и нивоата на полнење на работната комора, консултации за процесот на спојување.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на