Приватност

Давам изречна согласност ТГС Технички Гасови доо – Скопје да ги користи, односно да врши обработка на моите лични податоци, како и да ги чува во збирката на лични податоци, се додека има потреба од истите, по што истите ќе бидат избришани/уништени, согласно Законот за заштита на личните податоци.