Производство на метали

Дегасирање и порозни чепови

Дегасирањето растопен метал може да се врши со разни гасови, како азот (понекогаш и со мал процент на водород за обоени метали), аргон, SF6 врз основа на потребите на односниот сектор, на индивидуални компании и целите кои треба да се постигнат во смисла на квалитетот на производот (одливки, шипки...).

Главните технологии кои СОЛ ги нуди за дегасирање, вклучуваат:

Цевки: едноставнaта примена ги прави идеални за базенски печки каде што механичкото мешање е склоно кон повторно создавање згура, исфрлајќи ја на површина сета цврста и гасовита содржина во кадата и правејќи го растопениот метал похомоген.

Порозни чепови: гасот се внесува во кадата преку посебни порозни чепови поставени во основата и ситно дисперзираните меурчиња како што се креваат од дното формираат згура од течниот метал. Идеален за интервенции во базни и алуминиумски печки, гарантираат одлично дегасирање, покрај механичкото мешање кое обезбедува подобра термичка и хемиска хомогеност што е исклучително важно за подобрување на квалитетот на флуидот.

Системите со порозни чепови може да се користат и во индустриите за стакло, посебни легури, леано железо и челик.

Ротирачки дистрибутери: тие нудат ефикасно отстранување нечистотии преку формирање згура со намалување на времето за обработка. Металот се меша со потопен ротор кој го вбризгува гасот, обезбедувајќи оптимална ефикасност, бидејќи со истото количество гас површината на размена се зголемува.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на