СОЛ за здравствената индустрија

Дистрибутивни системи за медицински гасови

Техничките прописи и националните и регионалните правни ограничувања во однос на дистрибуција на медицински гасови, вакуум и отстранување на анестетски гасови, се значително развиени во последните години.

СОЛ е првата компанија која во 1998 година доби сертификат за својот Систем за управување со квалитет, безбедност и заштита на животната средина за CE-означувањето за медицинска опрема, за централизирани дистрибутивни системи за медицински гасови.

Персонал составен од специјализирани техничари, присутен низ Европа, е посветен на проектирање, производство и техничко управување со постројки за медицински гасови, во согласност со хармонизираните технички стандарди UNI EN ISO 7396-1 и UNI EN ISO 7396-2. Покрај тоа, СОЛ ги снабдува здравствените установи и управува со широк спектар на медицинска опрема, што го потпомагаат снабдувањето и администрирањето медицински гасови.

Групацијата СОЛ управува со глобални услуги за одржување и следење на електромедицински апарати, користејќи компјутерски системи преку кои активностите може да се следат во одреден период и навреме да се земаат предвид.

Активното учество на експерти на СОЛ на технички округли маси за одредбите на ISO и UNI, обезбедува достапност на специјалисти, промотори на најиновативните решенија за постројки, кога се формира нова здравствена организација или кога постојните дистрибутивни системи се адаптираат во согласност со прописите.

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на