Оградување од одговорност

Правни напомени

За информациите на оваа интернет страна

Текстовите, информациите и другите податоци објавени на оваа интернет страна, вклучувајќи ги и линковите кон други интернет страници се неофицијални и од информативна природа.
СОЛ групацијата не може да прифати никаква одговорност за било какви можни грешки или пропусти, ниту за било каква штета - директна, индиректна или случајна – која настанала поради читањето или користењето на објавената информација, на било која содржина која се наоѓа на интернет страната или која настанала при пристапување или користење на материјали кои се наоѓаат на други интернет страници.