СОЛ за здравствената индустрија

Технологии и услуги за здравствениот сектор

Услугите на СОЛ се адаптирани за секој клиент посебно

Тим од квалификувани и мотивирани лица за секојдневно создавање услуги кои ги задоволуваат барањата на здравствените организации. Во сите сектори, без исклучок.

Услуги на управување

Услуги на управување

Секоја услуга е оформена според специфичните барања на клиентите, вклучувајќи ги сите одговорни лица, така што дури и неискажаните или скриени барања може да бидат исполнети, се со цел за да се подобри квалитетот на работата и да се понуди максимална безбедност за операторите и пациентите.

Фармацевтски

Фармацевтски

Услуги фокусирани на медицински гасови, развиени за нивно производство на лице место и контрола на квалитетот па се до администрирање, секогаш како целосна и модуларна услуга каде секој поединец и секој член на персоналот може да најде решение кое најмногу одговара на неговите барања.

Технички услуги

Технички услуги

Услуги развиени од долгогодишното искуство на СОЛ, првата компанија во Италија која во 1998 година има добиено сертификат, којшто денес се однесува на UNI EN ISO 13485: 2004, за техничко управување со постројки и медицинска опрема, со специјално обучен персонал.

Биомедицински услуги

Биомедицински услуги

Цел спектар уреди и услуги за управување со биолошки примероци, со целосно покривање на сите фази: проектирање, изградба и директно управување при аутсорсинг на криобиолошки соби.

Медицински уреди

Медицински уреди

СОЛ, првата компанија во Италија која во 1998 година има добиено сертификат што се однесува на UNI ISO EN 13485:2004, за техничко управување со постројки и медицински уреди: проектира, обезбедува и управува со широк спектар на медицински уреди, од најмали до најголеми, од наједноставни до најсложени.

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на