СОЛ за здравствената индустрија

Медицински гасови предмет на AIC (дозвола за продажба)

 • Азотен оксидул
 • Донопа (смеса од 50%кислород- 50%азотен оксид)
 • Неофир (смеса од азот моноксид во азот)
 • СОЛ медицински кислород

Медицински гасови кои не се предмет на AIC (дозвола за продажба)

 • Азот FU
 • Јаглерод диоксид FU
 • Хелиум FU
 • Медицински смеси од азот-кислород-хелиум
 • Медицински смеси од азот-кислород-јаглерод диоксид
 • Медицински смеси од кислород-јаглерод диоксид
 • Медицински смеси од кислород-хелиум

Гасови за медицински уреди (MD)

 • Аргон MD за Аргон Плазма Коагулација (APC)
 • Азот MD за криоконзервација
 • Азот MD за криотерапија
 • Азотен оксидул MD за криотерапија
 • Јаглерод диоксид MD за ин-витрокултури
 • Јаглерод диоксид MD за криотерапијаво гасна состојба
 • Јаглерод диоксид MD за криотерапија во течна состојба
 • Јаглерод диоксид MD за лапароскопија
 • Смеси MD за спирометрија

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на