Обработка на метали

Ласерско сечење - LaserSol

Технологиите кои ги нуди ласерското сечење се карактеризираат со употреба на гасови за ласерско сечење со потврден состав и квалитет на изворот, како и помошни гасови со соодветна чистота, притисок и проток. Комбинациите извор-постројка-гас се специјално проучувани во рамки на технолошката услуга на СОЛ за конкретните барања на секој клиент.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на