Хемиска и фармацевтска индустрија

Активни фармацевтски супстанции

Од третман на суровини до нивна обработка и зачувување: СОЛ нуди специфични апликации, технологии, гасови и услуги со цел да ги задоволи побарувањата во рамките на овој сектор. Понудата на СОЛ вклучува и комплетна линија на апарати и постројки за управување и оптимизација на производните процеси.

Активни фармацевтски супстанции
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на