Обработка на метали

Производство на печатени плочи

Постојано подобрување на карактеристиките на производите и услугите, помагање на клиентите при имплементацијата на технологиите, специјализирана техничка помош: тоа е она што СОЛ им нуди на субјектите од овој сектор со што им помага во развојот на нивните активности.

Производство на печатени плочи
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на