Производство на метали

Производство на челик (од отпадно железо – електролачна печка)

Квалитетот, економската и еколошка одржливост на апликациите, технологиите, услугите и гасовите кои СОЛ ги нуди им овозможуваат на субјектите од овој сектор ефикасен развој на нивните активности.

Производство на челик (од отпадно железо – електролачна печка)
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на