Обработка на метали

Обработка на алуминиум

Понудата на СОЛ вклучува технолошки апликации во кои се користат сертифицирано чисти гасови со цел да се задоволат различни потреби на секторот. За комплетирање на своите услуги, СОЛ нуди широк спектар на апарати и постројки за управување со процесот и негова оптимизација.

Обработка на алуминиум
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на