Обработка на метали

Гасови, технологии и услуги во Секторот за преработка на метали

Квалитетен гас и мешавини и посебни генератори за мешавини за преработка на метали

Без разлика какви се потребите на клиентите од секторот за преработка на метали – гасови за обработка, заварување и сечење, специјални гасови за иновативни материјали, постројки, опрема и потрошен материјал – секогаш во близина има претставништво или специјализиран дистрибутер на СОЛ кој може да ги понуди решенијата и искуството кои СОЛ ги има во овој сектор. Квалитетот на гасовите и мешавините кои се на понуда, достапноста на генератори за посебни мешавини кои може да се постават директно во просториите на клиентот, помошта која се нуди при употребата на гасот и спроведувањето на протоколите за сертификација се едни од клучните елементи на широката понуда со која СОЛ им помага на клиентите да ги постигнат своите цели како што се иновативни процеси, квалитетно производство и намалување на трошоците кои претставуваат основа за развој на овој сектор.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на