Производство на метали

Производство на стаклени садови и влакна

Постојано подобрување на карактеристиките на производите и услугите, помагање на клиентите при имплементацијата на технологиите, специјализирана техничка помош: тоа е она што СОЛ им нуди на субјектите од овој сектор со што им помага во развојот на нивните активности.

Производство на стаклени садови и влакна
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на