Енергија и животна средина

Постројка за третман на цврст отпад

Благодарение на искуството што го има во различните технолошки апликации кои се развиени за овој сектор, СОЛ нуди иновативни и ефикасни решенија кај оваа постапка, како и сертифицирани гасови и услуги креирани за да ги задоволат потребите на клиентите.

Постројка за третман на цврст отпад
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на