Хемиска и фармацевтска индустрија

Козметика и хербализам

Ефикасно управување и оптимизација на различните производни процеси во овој сектор може да се постигне и со технолошките апликации, услуги и гасови кои ги нуди СОЛ.

Козметика и хербализам
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на