Нафта и гас

Гасови, технологии и услуги во Секторот за нафта и гас

Широк спектар на гасови, опрема, технологии и апликации

На субјектите од секторот за нафта и гас СОЛ им нуди широк спектар на гасови, опрема, технологии и специфични апликации согласно барањата на овој сектор за голема сигурност и безбедност. Било да станува збор за екстракција и рафинирање или за транспорт и цевоводи, техничките и чисти гасови кои ги обезбедува СОЛ играат важна улога за гарантирањето на безбедни работни услови, ефикасни процеси и ефикасна контрола на животната средина. Понудата на СОЛ за овој сектор вклучува услуги при процесите на инертизација, брзо ладење и сушење, обезбедување на гасови и апарати за одржување, стручна поддршка при дизајнирањето на процесите за користење на гас и достапност на генератори за технички гас на самата локација.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на