Производство на метали

Ладење на калапи за екструдирање

Азотот е инертен гас којшто во течна форма на многу ниски температури може да ослободи и големо количество енергија за ладење. Ова својство може да се искористи во процесите за екструдирање алуминиум за значително да се зголеми продуктивноста на постројката, кога всушност топлината развиена при екструдирање шипка е функција на брзината на екструдирање; гарантирајќи правилна контрола на температурата на работната површина на калапите, со температура која варира во рамките на фиксни лимити, го спречува и го попречува формирањето на површински оштетувања како резултат на прегревање.

Друга предност е подобрување на квалитетот на екструдирањето благодарение на инертизирачкиот ефект на азотот.

Групацијата СОЛ може да ги снабди своите клиенти со процеси и системи за дистрибуција и користење течен азот за ладење на калапи за екструдирање, намалувајќи ги проблемите како резултат на истекување на гас и гарантирајќи постојан проток на флуиди.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на