Хемиска и фармацевтска индустрија

органска и неорганска хемија, синтетизирани интермедиери

Со апликациите и технологиите кои ги разви СОЛ за овој сектор и гасовите и услугите кои ги нуди се овозможува зголемување на квалитетот на вашите производи, зголемување на ефикасноста на вашиот производствен процес истовремено ограничувајќи го нивното влијание врз животната средина.

органска и неорганска хемија, синтетизирани интермедиери
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на