Обработка на метали

Аеронаутика

Соодветната употреба на технички гасови и воведувањето на иновативни технологии кои ги нуди СОЛ им овозможува на компаниите од овој сектор да имаат значителна заштеда на енергија при оптимални работни услови.

Аеронаутика
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на