Производство на метали

Гасови, технологии и услуги во Секторот за производство на метал

Процеси, апарати, материјали, производи и услуги за производството на метал

Употребата на техничките гасови кои ги обезбедува СОЛ и користењето на иновативните технологии, производи и услуги кои се опишани во овој дел им овозможува на клиентите оптимизација на нивните производствени процеси, кои благодарение на заштедата на енергија резултираат во намалување на оперативните трошоци и влијанието врз животната средина, зголемување на квалитетот на готовите производи и поголема оперативна безбедност. СОЛ дизајнира и креира процеси, апарати, материјали, производи и услуги за индустријата за производство на метали кои ефикасно можат да одговорат на барањата на пазарот.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на