Македонски

ДОСТАПНОСТ

Големина на текст:

Оваа интернет страна користи Open Source Content Management System Plone и е дизајниран за да биде достапен и лесен за користење и работи во согласност со Упатството за достапност на интернет содржините (Web Content Accessibility Guidelines - (WCAG v1.0)). Доколку на оваа интернет страна има нешто – поврзано со достапноста или валидација – што не е во согласност со стандардот, ве молиме контактирајте го Администраторот на страната, а не тимот на Plone.

Копчиња за пристап

Копчињата за пристап се уред за навигација кој ви овозможува користење на интернет страницата преку вашата тастатура.

Копчиња за пристап кои се достапни

Оваа интернет страна користи подесување кое е исто со повеќето меѓународни препораки за копчиња за пристап. Тие се:

  • 1 — Почетна страна
  • 2 — Премини на содржина
  • 3 — Мапа на сајтот
  • 4 — Поле за пребарување
  • 5 — Напредно пребарување
  • 6 — Навигација на интернет страницата
  • 9 — Контакт информации
  • 0 — Детали за копчињата за пристап

Изјава за достапност

Ние го користиме нашето знаење и разбирање во однос на начините на кои различни луѓе пристапуваат до интернет со цел да направиме интернет страна која е јасна и едноставна за употреба.

Валидација

Ние користевме 1.0 XHTML и CSS кои се во согласност со спецификациите дадени од страна на W3C бидејќи веруваме дека достапноста и можноста за користење треба да имаат добра основа. Доколку нешто на оваа интернет страна не е точно, ве молиме контактирајте го Администраторот на страната, а не тимот на Plone.

Исто така, ние се трудиме да постигнеме АА достапност според верзијата 1.0 од WCAG. Сепак, свесни ме дека голем број од контролите на WCAG се субјективни - иако сме сигурни дека точно сме ги исполниле, може да има случаи каде што ќе има различни интерпретации.