Хемиска и фармацевтска индустрија

Гасови, технологии и услуги во хемискиот и фармацевтскиот сектор

Се однесува на карактеристиките, квалитетот и сертификат за употреба на производите и апаратите

Хемискиот и фармацевтскиот сектор посветуваат големо внимание на карактеристиките, квалитетот и сертификатот за употреба на производите и апаратите кои ги користат, како и на сигурноста на добавувачите од кои зависат резултатите од долготрајното и скапо производство, како и квалитетот и конкурентноста на нивните производи. СОЛ постојано ги подобрува карактеристиките на производите и услугите кои им ги нуди на овие сектори. Широк спектар на гасови и мешавини, со контролиран и сертифициран квалитет и состав; апарати за дистрибуција и регулација на протокот на гасови; сигурна дистрибуција и логистика за испорака: преку сите овие карактеристики се гледа секојдневната посветеност на СОЛ за обезбедување на услуги што ги задоволуваат потребите на клиентите и тоа е она на што СОЛ ја основа промоцијата на своите производи во овој сектор.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на