Производство на метали

Производство на обоени метали (бакар, олово, злато, бронза)

Ефикасно управување и оптимизација на различните производни процеси во овој сектор може да се постигне и со технолошките апликации, услуги и гасови кои ги нуди СОЛ.

Производство на обоени метали (бакар, олово, злато, бронза)
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на