Аргон (Ar)

СОЛ произведува и продава аргон со различна средна чистота, во зависност од употребата и барањата на клиентите.

Контактирајте не за да го откриете најдоброто решение за Вас.

Име на производот

Чистота
Компримиран аргон ≥ 99.9999%  (6.0)
Компримиран аргон за прехрамбена индустрија E938  ≥ 99.996%    (4.6)
Течен аргон ≥ 99.998%    (4.8)
Стандардни мешавини
Мешавина аргон – јаглерод диоксид 
 
Од ppb до
99.996%
Мешавина аргон – азот 
 
Мешавина аргон – хелиум
Мешавина аргон – водород 
Мешавина аргон – кислород
Повеќекомпонентни стандардни мешавини 
 
Мешавина аргон – азот - хелиум 
 
Од ppb до
99.996%
Мешавина аргон – кислород – јаглерод диоксид
 
Мешавина аргон – кислород - хелиум
 
Специјални мешавини
На Ваше барање, СОЛ може да обезбеди специјални мешавини со различна содржина на аргон.Контактирајте не за мешавината која Вам Ви е потребна!
 
Од ppb до
99.9999%

Податоци за безбедност

Технологии
Услуги
Сектори на употреба
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на