Обработка на метали

Гасно и плазма термичко сечење

СОЛ нуди нови технолошки решенија, материјали, постројки и гасови за термичко сечење врз основа на најсоодветната комбинација постројка-гас, специјално дизајнирани за да се обезбеди најдобар сооднос меѓу квалитетот и цената.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на