Обработка на метали

Големи градежни локации

Употребата на техничките гасови и нивните апликации и технологии е широко распространета во овој сектор: СОЛ има важни референци во оваа област и со решенијата кои ги нуди помага за намалување на трошоците и влијанието врз животната средина.

Големи градежни локации
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на