Јаглерод двооксид (CO2)

СОЛ произведува и нуди јаглерод двооксид со различна средна чистина, во зависност од употребата и барањата на клиентите. 

Контактирајте не за да го откриете најдоброто решение за вашата апликација. 

Име на производот

Чистота

Компримиран јаглерод двооксид

≥ 99.998%   (4.8)

Компримиран јаглерод двооксид за прехранбена индустрија E290 

≥ 99.9%       (3.0)

Јаглерод двооксид за ладење/мрзнење R744

≥ 99.99%     (4.0)

Течен јаглерод двооксид

≥ 99.9%       (3.0)

Сув мраз

≥ 99.9%       (3.0)

Сув мраз степен за прехранбена индустрија E290 

≥ 99.9%       (3.0)

Стандардни мешавини

Мешавина јаглерод двооксид - аргон 

Од ppb до

99.9% 

Мешавина јаглерод двооксид - азот 

Мешавина јаглерод двооксид – хелиум 

Повеќекомпонентни стандардни мешавини 

Мешавина јаглерод двооксид аргон - хелиум 

Од ppb до

99.9%

Мешавина јаглерод двооксид аргонхелиум – водород  

Мешавина јаглерод двооксид аргонхелиум - кислород  

Мешавина јаглерод двооксид азотхелиум 

Мешавина јаглерод двооксид кислород - аргон

Специјални мешавини 

На Ваше барање, СОЛ може да обезбеди специјални мешавини со различна содржина на јаглерод двооксид.

Контактирајте не за мешавината која Вам Ви е потребна!

Од ppb до

99.998%

Податоци за безбедност

Технологии
Услуги
Сектори на употреба
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на