Храна & пијалаци

Транспорт при контролирана температура

Потребата за пренесување на расипливи производи како што се свежа и замрзната храна или фармацевтски производи на средни и долги растојанија, со повремени попатни станици во градови при што се исклучува моторот, а како резултат на тоа и разладниот систем на возилото, ја наложува потребата од опрема која може да гарантира одржување на ниската температура: СОЛ разви технологии, производи и услуги кои користат CO2 во цврста форма: сув мраз, снег од јаглерод диоксид (понекогаш и течен азот), со цел да понуди делотворно и ефикасно решение за овој проблем, со кое се намалува производствениот отпад.

Всушност, се користат својствата за ладење на јаглерод диоксидот кој е во форма на сув мраз или снег од јаглерод диоксид што се става во кутијата која се користи за испорака на храната: точната количина на CO2 може да биде вистинското решение за одржување на ниската температура кај расипливите производи.

За меѓуградски превоз на замрзната храна може да се користи течен азот во контејнерот каде се пренесува храната каде има автоматски уреди за внатрешната температура, со што ладењето е загарантирано дури и при долготрајни застанувања кога се исклучува моторот, на пример во текот на летото кога има високи надворешни температури.

Внатрешната температура на возилото се мери со систем обезбеден од страна на СОЛ, кој периодично се калибрира и сертифицира, со што на крајните потрошувачи може да им се издаде и потврда за усогласеност со прописите за превоз на лесно расипливи производи.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на