Водород (H2)

СОЛ произведува и нуди водород со различна средна чистина, во зависност од употребата и барањата на клиентите.

Контактирајте не за да го откриете најдоброто решение за вас  

Име на производот

Чистина

Компримиран водород

≥ 99.9999%  (6.0)

Стандардни мешавини

Мешавини на гасови со водород – аргон

Од ppb до 99,95%

Мешавини на гасови со водород – азот

Повеќекомпонентни стандардни мешавини

Мешавини на гасови со водород – аргон – јаглерод диоксид

Од ppb до 99.95%

Мешавини на гасови со водород – аргон – јаглерод диоксид – хелиум

Мешавини на гасови со водород – аргон – хелиум 

Специјални мешавини

На ваше барање, СОЛ може да обезбеди специјални мешавини со различна содржина на водород. Контактирајте не за мешавината која вам ви е потребна!

Од ppb до 99.9999%

 

 

Податоци за безбедност

Технологии
Услуги
Сектори на употреба
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на