Производство на метали

Полирање стакло

Согорување со кислород, особено со употреба на водород како гориво за да се добие врел и чист пламен, е нашироко користена технологија во секторот за стакло, особено во финалните процеси, како што полирање кога потребна е висока температура за да се измазнат и исполираат, на пример, испакнати делови или рабови (производство на садови или очила). Горилниците кои се користат за оваа примена користат кислород и се со ниска топлинска енергија (неколку киловати) и се проектирани за работни услови врз основа на специфичните барања на процесот.

СОЛ им нуди на своите клиенти специфични горилници со окси-согорување за процеси на полирање стакло кои можат да произведуваат исклучително интензивен и врел пламен, дури и на мали површини.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на