Обработка на метали

Централизирани индустриски постројки за технички гасови

СОЛ произведува, преку компаниите во рамките на Групацијата, и им нуди на компаниите во секторот сертифицирани компоненти за дистрибуција, регулација и контрола на технички гасови во согласност со прописите ISO 9000.

Гасовите кои ги обезбедува СОЛ и ги користи на пример за примена на разните технологии кои ги нуди се со чистота сертифицирана од страна на СОЛ се до испорака до клиентите во посебни садови и може да се пренесат до работните места долж водови со вентили, регулатори на притисок и миксери, компоненти кои се произведени, сертифицирани и можеби, исто така, одржувани од СОЛ, така што клиентите секогаш имаат на располагање систем за дистрибуција и контрола којшто секогаш е во функција и е соодветен за нивните потреби: овие се клучни фактори за гарантирање континуирана и ефикасна достапноста на местото на користење на гасовите кои често се потребни за безбедно функционирање на постројките.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на