Хелиум (He)

СОЛ произведува и продава хелиум со различна средна чистина, во зависност од употребата и барањата на клиентите.

Контактирајте не за да го откриете најдоброто решение за вас.

Име на производот

Чистота

Гас за балони ≥ 98%
Компримиран хелиум ≥ 99.9999%   (6.0)
Компримиран хелиум 300 бари ≥ 99.9999%   (6.0)
Течен хелиум ≥ 99.995%     (4.5)
Стандардни мешавини
Мешавини хелиум – аргон Од ppb до
99.9%
Мешавини хелиум – азот 
Повеќекомпонентни стандардни мешавини 
Мешавини хелиум – аргон – јаглерод диоксид  Од ppb до
99.9%
Мешавини хелиум – азот – јаглерод диоксид 
Мешавини хелиум – аргон – јаглерод диоксид – водород 
Мешавини хелиум – аргон – јаглерод диоксид – кислород 
Мешавини хелиум – аргон - азот 
Мешавини хелиум – аргон – водород 
Мешавини хелиум – аргон – кислород 
Специјални мешавини
На ваше барање, СОЛ може да обезбеди специјални мешавини со различна содржина на хелиум. Контактирајте не за мешавината која Вам Ви е потребна! Од ppb до
99.9999%

Податоци за безбедност

Технологии
Сектори на употреба
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на