Обработка на метали

Заварувачи – СОЛ Заварување (SOL Welding)

SOL Welding е компанија на Групацијата СОЛ која произведува целосен спектар на мануелни и полуавтоматски постројки за заварување и сечење со електролачно заварување во SMAW (електролачно заварување со обложена електрода), GMAW (електролачно заварување под заштита на гас), GTAW (електролачно заварување под заштита на прашок), PAW (заварување со плазма), PAC (сечење со плазма). Овие постројки од новата генерација кои имаат висока комутациона фреквенција IGBT-инвертeр технологија која гарантира одлична лачна стабилност, ниска потрошувачка на енергија и намалување на тежината и масата.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на