Хемиска и фармацевтска индустрија

Криогенско рамнење

Традиционалното механичко рамнење кое се користи кај гумата или пластичните производи може да се интегрира или заменети со апарат кој користи течен азот: интензивното ладење на производот со вбризгување на криогенски течен азот го прави производот покршлив, така што полесно се отстрануваат непотребните делови, при што трошоците за енергија се пониски во однос на механичките постапки, а во исто време има и поголема продуктивност.

СОЛ нуди интегрирани решенија за постапката за рамнење благодарение на соработката со високо квалификувани оператори и искуството кое го има во адаптацијата на постројки за користење на криогенски гасови. Течниот азот може да се користи во соодветни погони и постројки со контролиран притисок и капацитет, при што сите параметри постојано се следат.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на