Хемиска и фармацевтска индустрија

Постројки и материјали за дистрибуција и регулација на техничките гасови

Преку компаниите во групацијата, СОЛ произведува и им нуди на компаниите од нафтено-хемискиот сектор делови за постројки кои се серифицирани за дистрибуција, регулација и контрола на техничките гасови во согласност со стандардите за квалитет ISO 9000.

Гасовите кои СОЛ ги обезбедува и кои се користат за инертизација или отстранување на аеробни загадувачи се со сертифицирани за чистина од страна на СОЛ се до испораката до корисниците која може да се врши во посебни контејнери, а исто така може да се донесат до работното место и со линии со вентили, редуцири на притисок и миксери, делови од постројките кои се произведени, сертифицирани и се одржуваат од страна СОЛ, со што на клиентите им се нуди систем за дистрибуција и контрола кој е секогаш оперативен и усогласен со потребите на производниот процес: овие се главните фактори со кои се обезбедува достапноста на гасовите кои се потребни за безбедно функционирање на постројките.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на