Енергија и животна средина

Постројка за третман на индустриски отпад (хемиски, фармацевтски, текстилен и отпад од кожа, отпад од хартија прехранбен, нафтено-хемиски и рударски отпад)

Соодветната употреба на технички гасови и воведувањето на иновативни технологии кои ги нуди СОЛ им овозможува на компаниите од овој сектор да имаат значителна заштеда на енергија при оптимални работни услови.

Постројка за третман на индустриски отпад (хемиски, фармацевтски, текстилен и отпад од кожа, отпад од хартија прехранбен, нафтено-хемиски и рударски отпад)
СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на