Обработка на метали

Гасно заварување и лемење

СОЛ има стекнато значително искуство во традиционалните процеси на заварување и лемење користејќи кислород и согорливи гасови, како што ацетилен, пропан и метан, и им нуди на своите клиенти решенија дизајнирани за нивните потреби обезбедувајќи технологии, производи и материјали за конкретни примени.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на