СОЛ за здравствената индустрија

Технологии и услуги за здравствениот сектор

Услуги на управување

Услуги развивани во текот на повеќе од 20 години и обезбедувани во здравствени установи со специјално обучени и квалификувани лица, кои периодично ги надградуваат знаењата, со цел обезбедување највисока професионалност и сигурност во секоја ситуација, од стандардни секојдневни задачи на проверка и контрола до управување со повици за прва помош и најделикатни итни случаи.

Секоја услуга е оформена така што ги задоволува специфичните барања на клиентите, вклучувајќи ги сите оние кои се заинтересирани, така што дури и неискажаните или скриени барања може да бидат исполнети за да се подобри квалитетот на работата и да се обезбеди максимална безбедност за операторите и пациентите.

Услуги на управување
СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на