СОЛ за здравствената индустрија

Комплетно управување со гасови (Total Gas Management) - ТГМ

Комплетно управување со гасови, повеќе од консолидирано присуство зад кое стојат десетици секогаш различни организациски модели, бидејќи ТГМ протоколот е развиен на платформа која има добиено благодарност од стотици здравствени организации, за создавање корисничка услуга која ќе допре до клиентите, почнувајќи од нивните специфични потреби како што е утврдено преку заедничка анализа на секојдневните дејности и вонредни активности и итни случаи.

Постојаното присуство на операторите од СОЛ во здравствената установа, гарантира свесност и интеграција во организацијата, навремено реагирање на потребите на персоналот и брза интервенција во итни случаи.

Постојано се следи состојбата со ТГМ за да се евидентира задоволството на професионалните лица со кои се работи секојдневно, да се идентификуваат какви било потребни интервенции и нови барања на болницата.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на