СОЛ за здравствената индустрија

Прочистување вода (WashWater)

Целосен спектар решенија за прочистување вода за санитарна употреба, од Legionella и бактерии. Од филтер кертриџот за еднократна употреба, со гарантирана ефикасност до централизираната постројка за континуирано додавање агенси за дезинфекција: гаранција за „чиста" вода во секој агол од објектот. Услуги на прелиминарна анализа за одлучување во врска со решението, методите и апаратите кои треба да се користат за да се добие посакуваниот резултат.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на