СОЛ за здравствената индустрија

Инфо-здравје (InfoHealth)

Комплетна и интегрирана платформа за следење на боци со медицински гас и мобилни медицински уреди, за управување со резерви и залихи, за планирање на редовната програма за одржување мобилни и фиксни медицински уреди и технолошки постројки.

Но, исто така е и средство за комуникација, за нарачување од страна на операторот кој ќе го добие барањето во реално време и брзо исполнување.

Систем за управување достапен преку било која интернет конекција (платформата е целосно веб-базирана) со пристап заштитен со одредено корисничко име и лозинка за секоја болничка функција (аптека, техничка служба, администратор, клинички инженеринг, итн.), што овозможува следење на сите движења на лекарствата во внатрешноста на организацијата и сродните дејности.

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на