СОЛ за здравствената индустрија

Целосно управување со лекарства

Целосно управување со лекарства, комплетна и модуларна услуга за управување со лекарства, од нарачка до снабдувачот до администрирање на пациентот, преку централизираната област или болничкиот магацин, управување со залихи, снабдување на одделот, интер-и интраболнички транспорт, ,од магацините до местото на препишување и здравствените картони.

Системот е модуларен бидејќи секоја здравствена организација може да користи една или повеќе функции според потребите, на флексибилен и секогаш рационален начин, да создаде систем за управување со лекарства (и на мобилни медицински уреди) што носи големи организациски и економски предности, и во смисла на помалку залихи и оптимизација на дисперзијата на лекарства.

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на