СОЛ за здравствената индустрија

Курсеви за обука на персоналот од здравствената организација

Консолидирана услуга секогаш ценета од страна на учесниците, било да се техничари, здравствени работници или фармацевти. Денес постои диференцирана понуда за секоја професија во болничкиот објект, нудејќи ги елементите кои се неопходни за правилно и безбедно управување со медицински гасови, криогени течности, постројки за дистрибуција и медицински уреди кои се однесуваат на нивната употреба.

Со голема претпазливост кон безбедноста на операторите и пациентите, и внимателност во врска со развојот на законската и регулаторната рамка, достапни и како РЕС ( „резиденцијални" курсеви во организацијата) или ФАД ( „далечинска обука", во стриминг преку Интернет со ограничен пристап ), секој курс завршува со тест и објективна и детална проценка на резултатите (прашалник).

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на