СОЛ за здравствената индустрија

СОЛКонсалтинг (SOLConsulting)

Портал со ограничен пристап, заштитен со корисничко име и лозинка, за добивање информации за законски одредби, упатства, статии и публикации, спецификации за производи и информации за безбедност коишто се секогаш ажурирани. Резервирано место за пристап до сите документи за односот клиент / SOL (нарачки, товарни листови, фактури, комуникација...).

Сектори на употреба

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на