СОЛ за здравствената индустрија

Крио-управување (CryoManagement)

Крио-управувањето е услуга за градење и интегрирано управување со криобиолошките соби, за да се гарантира долгорочна безбедност на примероците кои се чуваат, како и на операторите.

Услугата ги опфаќа сите активности во врска со ракувањето, транспортот и долгорочното чување на биолошки материјал од сите видови, со решенија и услуги кои доведоа до изградба на криобиолошки соби низ цела Европа, многу од нив акредитирани од страна на национални и меѓународни надлежни органи, како италијанскиот национален центар за трансплантација и националниот центар за трансфузиологија, JACIE, FACT-NETCORD и ISO 9001.

Активностите извршувани преку достапноста на криобиолошки соби во сопственост на СОЛ, кои се квалификувани како Институти за ткива и сертифицирани од страна на Министерството за здравство (протокол 0022082P од 04/10/2013) за чување биолошки примероци за трети лица (Услугата крио-закрепнување) и за управување со процесот за Закрепнување од катастрофи, како што е наведено во Директивата 191/2007.

Крио-управувањето се состои од различни нивоа:

 • проектирање и изградба на криобиолошки соби
 • висока технологија за криоконзервација
 • изградба и одржување на вообичаени постројки
 • системи за надзор и автоматизација сертифицирани како медицински уреди
 • компјутерско управување на следењето биолошки примероци
 • безбедносни системи за операторите
 • контрола на системот преку интернет

 

Крио-управувањето ги нуди сите основни аспекти за изградба и управување со криобиолошки соби:

 • заштита на операторите кои се вклучени во криоконзервацијата;
 • гаранција за следење на биолошките примероци во текот на целиот нивен животен век;
 • гарантирање повеќедецениски животен век за примероците;
 • следење во реално време на условите за работана конзервирањето примероци и параметрите за тревога;
 • водење на регистарот на примероци и пациенти со компјутерски системи одобрени според cGMP;
 • модуларни решенија за градба според конкретни барања,со изградба на внатрешни објекти во болницата или надвор од неа;
 • снабдување со течен азот сертифициран како медицински уред за криоконзервација на примероци.

 

СОЛ обезбедува квалификувани техничари кои ќе работат со сите процеси на чување биолошки примероци и следење, за активности на заверка и одржување, како и за обезбедување посебна обука и ревизии пред инспекција.

СОЛ за здравствената индустрија
Сакате нешто да пријавите? Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на