Производство на метали

Инјектирање на О2 под пламен

Во печките за стакло, инјектирањето на О2 под пламен овозможува да се внесе кислород директно под пламенот за да се зголеми температурата во близина на стаклото, подобрувајќи го термичкиот трансфер до површината на кадата.

Обликот на добиениот пламен може да се контролира за да се овозможи подобра покриеност на кадата и да се намалат емисиите на NOX благодарение на забавеното мешање на согорливиот агенс со горивото.

Покрај добивањето воздух збогатен со кислород, инјектирањето О2 под пламен спречува прегревање на блокот на горилникот и огноотпорниот ѕид, лесно се инсталира со незначителни измени во комората за согорување и нема потреба од измени на традиционалниот систем воздух-гориво.

Искуството на СОЛ нуди решенија за системи за подпламено инјектирање, дизајнирани за максимизирање на предностите на оваа техника врз основа на специфични барања на процесот.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на