Производство на метали

Горилници за окси-согорување - SolMet

СОЛ проектира, произведува и им нуди на своите клиенти различни видови горилници за окси-согорување од неколку стотици киловати до над 3 мегавати, специфични за разни сектори на употреба и прилагодливи за разни постројки за топење, како и за потребите и барањата на разни процеси и примени. Се продаваат под трговската марка „SOLMET“ и можат да работат на сите видови гориво (метан, GPL, нафта...).

За производство на леано железо во ротациони печки, СОЛ произведува горилници со водено ладење на ракавецот, опремени со посебни млазници специјално проектирани за да се добие пламен со соодветна динамика на флуидите, и брзо и изедначено загревање на содржината на секоја ротациона печка. Може да се користат и за загревање мешалки со јасни и демонстрирани предности во смисла на пократко време за загревање и помалку дефекти во одливките благодарение на поголемата флуидноста на стопениот метал.

За алуминиумскиот сектор, на располагање има специфични горилници за ротациони печки со фиксна или мобилна оска, со единечен или двоен премин, кои можат да функционираат во тешки услови, како што се процеси и сол, повторно топење на индустриски отпад, топење на контаминирани остатоци и остатоци со слаб квалитет.

За рефлексивните печки за топење со единечни или двојни комори, понудата опфаќа горилници кои може да се инсталираат на сводот, на ѕидот или во посебните канали за рециклирање гасови, што овозможува да се добие висока продуктивност и принос, а ограничувајќи ја потрошувачката на гориво и загубите по пат на оксидација. Специјалните горилници овозможуваат користење динамичен пламен којшто обезбедува висока термичка ефикасност, а воедно ефективно го намалуваат формирањето локално прегревање кое обично произведува згура и ја намалува продуктивноста.

Меѓу главните модели кои се на располагање за инсталација на ѕид, употребливи и во секторот за стакло, горилниците за „рамен“ пламен може да произведуваат широк пламен кој ја загрева површината на коритото енергично, но подеднакво.

За ковачниците и валалниците, обновливите и само-регенерирачки „SOLmet“ горилници можат да работат со окси-согорување или само со збогатување со кислород, што гарантира брзо и подеднакво загревање и значителни заштеди на гориво.

Нумеричкото моделирање и моделирањето според термо-динамика на флуиди (CFD) во соработка со главните истражувачки и универзитетски центри, се користат за потврдување на примените предложени во фазата на проектирање.

СОЛ за индустрија
Потребни ви се повеќе информации?
Контактирајте не на